Utby Bv

1968 Banvaktarstugan nr 30 UTBY. 27/10 1967. O. A. Utby banvakt 1967
Se ovan. Original Utby banvakt 1967 Original
UTBY, flygfoto visande järnvägen överst th. Utby Flygfoto
Se ovan. Original Utby samt Rättvik
 – Ingen kommentar. Men låg bland bilder, Utby. Och det ser ut att stämma. //TL Utby dressin
1971 Falu Kuriren 1971-07-30

Viadukten i Utby behövs inte längre.

RÄTTVIK (FK) Ett jättestort betongrnonument över felaktig statlig planering passerar veteranbilsrallyt strax efter sockengränsen mellan Leksand och Rättvik. Det är viadukten i Utby som numera inte behövs. Det järnvägsspår den byggdes för är för länge sedan upprivit. De myndigheter som svarat för planeringen av monumentet säger till sitt försvar att kommunikationsutvecklingen tog en annan vändning än men väntat. Den nya sträckningen av riksväg 70 från Leksand till Gärdebyn byggdes i slutet av 1950-talet. Då byggdes även viadukten i Utby för att en planfri korsning med järnvägen Rättvik-Falun skulle erhållas. Så långt var allt gott och väl. Bara några år senare indrogs all persontrafik mellan Rättvik och Falun. Det skedde under december 1965. Sommaren 1967 revs spåret upp mellan Rättvik och Sågmyra. Sedan dess har viadukten inte haft någon uppgift att fylla.
Skedde det en sådan revolution i landets kommunikationer i slutet av 1950- och början av 1960-talet att utveckling inte kunde förväntas? Det är en fråga som många av dem som dagligen ser monumeritet ofta ställer sig. Om utvecklingen kunnat förutses hade man inte behövt bygga viadukten. Den måste ha dragit betydande kostnader i det aktuella  vägbygget, i pengar som kunde ha behövts bättre till andra vägförbättringar. Men det är inte enbart kostnaderna som ortsborna reagerar emot. Genom att viadukten skulle planeras in i vägbygget till den redan befintliga järnvägen, kom riksvägen att få en snäv kurva i en uppförsbacke som varit till besvär för trafiken vid flera tillfällen. Vid halt  vinterväglag förekommer det ofta att speciellt tungt lastade lastbilar inte kommer upp. Det har dessutom vid ett flertal tillfällen hänt att lastbilar ställt sig på tvären i uppförsbacken och blockerat trafiken. Flera trafikolyckor har även inträffat i den tvära kurvan, en del till och medlmed dödsoffer. En träffande historia berättas om den aktuella vägdelen för tiden före hastighetsbestämmelserna. De anställda på en arbetsplats skröt över hur fort de kört genom kurvan i Utby, ända till dess att en av dem inte kom till arbetsplatsen en morgon. Han korm inte längre än till Utby för där hade han tänkt slå rekordet. men det slutade i diket i stället. Viadukten i Utby och den tvärs kurvan kommer säkert att stå kvar ännu långtid till irration för dem som retat upp sig på den i deras tycke dåliga statliga planeringen.

Utby Viadukt FK 1971
1992 Falu Kuriren 1992-06-03

Omtalad viadukt i graven

Utby. Viadukten i Utby finns inte mer. På tisdagen raserades den av bitiska grävmaskiner. Därmed gick ett stycke järnvägshistoria definitivt i graven. Viadukten, som byggdes i slutet av 50-talet, slutade att fungera som järnvägsbro endast några år senare. Många talade i det skedet om ett bristfälligt samarbete mellan Statens Järnvägar och Vägverket. Kvar blev en trafikfarlig kurva, och där järnvägsspåren en gång låg skapades en utmärkt led för joggare och andra flanörer. Polisen är nöjd med vad som skett, och Utbyborna kan i fortsättningen glädja sig åt att förhoppningsvis slippa allt vad tung trafik heter genom den smala byvägen.

Utby Viadukt FK 1992
 – Personal Utby Personal