Kungörelse 1889

 

79.

Kungörelse

angående öppnande af poststationer.
      Den 12 innevarande månad öppnas poststation vid en hvar af de å
järnvägssträckan Falun-Sågmyra inom Kopparbergs län belägna trafik-
statioenrna Bergsgården, Grycksbo och Sågmyra. Stockholm, af Kongl.
Generalpoststyrelsen, den 9 november 1889.
E. von KRUSENSTJENA
e. f.
B. Friman.  
Utgifvet den 11 november 1889
Stockholm
K.L. Beckman,
1889
Kungörelse ang öppnande 1889