Rättvik Stn

Rättvik station någon tid efter invigningen 1890

Rättvik station någon tid efter invigningen 1890-08-12. Obs grusningen ny.

1890 Original Rättvik Station Original
1890 Rättvik station 1890 Rättvik Station 1890
1890 Rättvik station ca år 1890. Obs sommarvagnar som var godsvagnar som ombyggts. Fönsterrutor finns ej, men däremot någon sorts markiser. Rättvik Station 1890 (2)
1890 Original. Se ovan… //TL Rättvik Stn 1900 Original
1892 Finns 2 mindre och 2 större kopior med olika text på baksidan //TL

Större

1, GDJ nr 6 före 1895.

2, 1892 GDJ lok nr 6.

3, 1892 GDJ lok nr 6.

4, 1891-92 OBS att Mora anges som slutstation Lok nr 6 ”MATROSEN”avst 1894  189

Rättvik Station 1892 Större
1892 Finns 2 mindre och 2 större kopior med olika text på baksidan //TL

Mindre

1, GDJ nr 6 före 1895.

2, 1892 GDJ lok nr 6.

3, 1892 GDJ lok nr 6.

4, 1891-92 OBS att Mora anges som slutstation Lok nr 6 ”MATROSEN”avst 1894  189

 Rättvik Station 1892 Mindre
1894 Ångbåtsrout Rättvik – Leksand Ångbåtsrout FK 1984
1896 Rättvik station 1896. Engelska hotellet under uppförande. Lok 28 med tåg mot Falun. Bilden tagen från gamla lokstallets tak. Rättvik Station 1896
1896 Original. se ovan…//TL Rättvik Station 1896 samt Vykort Original
1928 Rättvik station den 25-9 1928

Rv station.Mot Fln Huvudsignal 50 m. Till försignalen 450 m.
Mot Mno Huvudsignal 50 m. Till försignalen 370 m.
Mot Mno sikt till huvudsignalen 430 m.
Mot Fln sikt till huvudsignalen 600 m.

Åkernäsväxeln.

Huvudsignal.
Mot Fln till försignalen 665 m.
Mot Mno till försignalen 505 m.
Mot Mno sikt mot huvudsignalen 390 m.
Mot Fln sikt mot huvudsignalen 290 m.

Rättvik Huvudsignal 1928
1953 Rättviks station år 1953. HC-rällsbuss med släp har anlänt från Falun. Rättvik Station 1953
1953 Original. Se ovan… //TL Rättvik Station 1953 Original
1968 Rättviks station 1968-10-26.

Foto: Olle Andersson

Rättvik Station 1968-10-26
1968 Original. Se ovan… //TL Rättvik Station 1968 Original
 – Vykort.

Rättvik. Järnvägsstationen och Turisthotellen.

Rättvik Stn Vykort
 – Vykort.

Rättvik. Järnvägsstationens hall, Ångbåtsbryggan.

Rättvik stn Vykort
 – Vykort.

Rättvik med Vikarbyn i bakgrunden.

Rättvik Vykort
Okänt Bron över Enån, Rättvik. //TL Rättvik Bro
1980 Rättvik. ”Järnvägsgården” 9/10 1980. Foto: Christer Hammar.

Byggnaden uppfördes av GDJ åren 1891-92 och var bostad för personal från såväl TA BA och MA. Där fanns bl a banmästarbostad, överliggningsrum för lokförare, eldare och konduktörer. Från och med 1914 hade stationen i Rättvik trafiktjänst även för SDJ som också hade överliggning. På senare tid var den uthyrd även till icke järnvägsanställda.Den 15/5 1981 var byggnaden jämnad med marken för att lämna plats för rikvägens nya sträckning genom samhället. Ett öde som för övrigt drabbade även det gamla fina vattentornet.

O An

Rättvik Järnvägsgården 1980
1980 Original. Se ovan… //TL Rättvik Järnvägsgården

DD

1981

Järnvägshuset rivs:

Snart finns inte ett spår kvar…

Rättvik Järnvägshuset DD 1981
1983 Rättvik, vattentornet 8/4 1983. Foto: Christer Hammare.

(På baksidan ska ha funnits en bild tagen 10/5 1983 Foto Christer Hammare)

Rättvik Vattentorn 1983

FK

16/4

1983

Vattentornet försvinner Rättvik Vattentorn FK 830416

FK

20/4

1983

Än så länge står tornet

– Nu behövs tidfrist

Rättvik Vattentorn Fk 830420

DD

20/4

1983

Snabb aktion räddade tornet:

Nu säger SJ nej till turister i tornet.

Rättvik Vattentorn DD 830420

DD

6/5

1983

Nu ska SJ riva tornet Rättvik Vattentorn DD 830506

FK

7/5

1983

Stadsarkitekt vädjar till generaldirektör

Vattentornet måste räddas

Rättvik Vattentorn FK 830507

FK

10/5

1983

Tornet bör bevaras och vårdas Rättvik Vattentorn FK 830510

FK

8/6

1983

Gick inte att rädda vattentornet längre:

Välte i rök och damm

Rättvik Vattentorn FK 830608
1984 Rättvik stn 1984

FK

1995

Känd ”profil” försvinner

Rivningen av den gamla järnvägsbron över Enån har startat.

Rättvik Bro FK 1995

 –

Personal Banfm & Bm Rättvik Personal Banfm Bm

 –

Personal Bm Rättvik Personal Bm

 –

Personal Stins Rättvik Personal Stins

 –

Station anlades år 1892. Nuvarande station har emellertid uppförts senare. Växelförregling: mekanisk. Personal: stins, 1 fknt, … s4 stk, 1 kv. Trafikens omfattning .. i försålda biljetter och 82.107 godsexpeditioner. ….icipalsamhälle med c:a 1.100 invånare … församlingen med samma namn, …. Orten har flera hotell och pensionat, bilstation, affärer avv alla slag, ångsåg, spisbrödsfabrik, mek. verkstad, kalkbruk, karamellfabrik m. fl. företag. Folkskolan ligger i samhället, där det även finns kommunal samrealskola. I Rättvik finns såväl läkare som tandläkare. Busslinjer utgår till Mora, Leksand, Falun, Furudal och Vikarbyn. Rättvik livligt besökt turistort. Rättvik Klipp

 –

Spårkarta Rättvik Spårkarta