Knipbacken Bv

1930 Bv. Julius Nilsson t.v. med arbetslag skottar snö vid Västgärde stn 1930-talet. Knipbacken 1930talet
1932 Bvst 29 ”Knipbacken” 1932 Knipbacken 1932
1945 Trafikräkning 16/11 1945 Knipbacken Trafikräkning 451116
1945 Trafikräkning 17/11 1945 Knipbacken Trafikräkning 451117
1945 Trafikräkning 18/11 1945 Knipbacken Trafikräkning 451118
1945 Överingenjören, Göteborg.

I enlighet med direktiv, erhållna vid baningenjörsmöte i Göteborg den 16/1 1945, översändes härmed trafikräkningsprotokoll rörande vägövergångarna Knipbacken (Västgärde), km 135+260 och Utby km 137+690.

Eftersom trafiken på den förstnämnda vägen är så liten, föreslås att en framställning görs att få indraga den bevakningen med grindar, som nu finns där, d.v.s. vägen skulle förklaras icke allmänt befaren.

Vid Utby var meningen göra framställning få utbyte den personliga bevakningen mot automatiska vägsignaler. Att erhålla ett eventuellt tillstånd härtill och sedan utföra anläggningen kan väl beräknas taga minst två år. Jag tror inte den banvaktarfru, som nu sköter grindarna i Utby, är villig fortsätta härmed så lång tid. Hon säger sig bli nervös av att vara tvungen springa över den rätt livligt trafikerade vägen flera gånger, då hon skall stänga grindarna för ett tåg, och hon har gjort framställning om att vi skulle sätta upp ett par fällbommar med ett vindspel några meter från vägkorsningen, intill banvaktarstugan. Det kan tilläggas att familjen har två barn, båda under 3 år, och att båda makarna äro arbetsamma människor.

Med hänvisning till ovanstående anhålles att ett par fällbommar få annordnas vid Utby, varvid det kanske kan vara lämpligt använda dem, som om någon tid bli disponibla i Slättberg

Gävle den 4 december 1945
Bengt Danielsson

Knipbacken Trafikräkningsprotokoll 1945
1946 Vaktstugan nr 34-29 ”Knipbacken” Midsommaren 1946 Knipbacken 1946
1982 Banvaktarstugan nr 29 KNIPBACKEN den 15/6 1982. O.A. Knipbacken banvakt Original
1982 Knipbacken banvakt 1982
 – Personal Knipbacken Personal