Sågmyra Stn

Sågmyra stn 1902_b

 

1890 Sågmyra station Sågmyra stn 1890
1902 Sågmyra station 1902. E (K)-lok med tåg på ingående från Orsa-Rättvik Sågmyra stn 1902
1902 Samma som ovan, men utan Olles anteckning.
Sågmyra station. Vykort
Sågmyra stn Vykort 1902
1902 Sågmyra Vykort postat 1903 Sågmyra Vykort 1902 postat 1903
1902 Se ovan.Baksidan Sågmyra Vykort 1902 postat 1903 baksida
1902 Sågmyra Vykot Sågmyra Vykort 1902
1903

—–

Före
1910

Sågmyra station 1903. Lok nr 29

———–

Sågmyra station före 1910

 

Sågmyra stn 1903 Lok 29 och Sågmyra stn före 1910
1904 Sågmyra station år 1904. Stationsmästare Fredrik Emil Åhlström med familj samt stationskarlen nr 137 Carl Erik Eriksson-Lindstedt. Sågmyra stn 1904 Stm Emil Åhlström Stk Carl Eriksson-L
1904 Sågmyra station. Vykort Sågmyra stn Vykort 1904
1906

—-

1961

Parti av banvallen vid ca 116+500. Th A L Tidstrands första fabrik, Gopa Lieverks kolhus, ca 1906.
Foto: Anders Forsström

———————

Samma ställe år 1961. Sista G10-loket, GDJ N3 61 kämpar med godståg i 17,8 oo/o – stigningen.
Foto: Eric Hagman

Sågmyra banvall 1906 samt 1961
1909
?
Sågmyra station Sågmyra stn ev 1909
1909
1910
Km 116+900. Tåg mot Falun draget av inlånat BJ B-lok. (Nr 11 ?) år 1909-10.
Foto: Anders Forsström
Sågmyra Tåg mot Falun
Efter 1911 Parti av banvallen vid km 116+800. Falu Yllefabrik och gamla fabrikörsbostaden. Tv skymtar gaveln på arbetsbostaden Slaggvarpen.
Foto taget efter 1911 då nya skorstenen byggdes.
Foto: Anders Forsström

—————–

GDJ H3 73 med tåg mot Falun vid km 116+900.
Foto genom Erik Rällsjö dy

Sågmyra banvall samt tåg mot Falun
1941 Sågmyra 1941. Lok N3 55 klart för avgång. Stk Karl Otto Pettersson.

——————–

Sågmyra 1941. Efter avgången. Sågverkets såghus bakom tåget.

Sågmyra 1941
1941 Sågmyra 1941. Leverans av sågat virke från Yllefabrikens sågverk samt 2 tomma G-vagnar från Schoddyfabriken.

————-

Sågmyra 1941. Se ovan.

Sågmyra 1941 (2)
1941 Sågmyra 1941 GDJ N3 55 med godstågFoto: Gustaf Åslund Sågmyra stn 1941
1959 FALUBYGDEN
Sågmyra station degraderas.
Järnvägsstyrelsen har bestämt, att Sågmyra station skall sänkas från klass 14 till klass 12. Ändringen skall gälla från okt. i år.
Sågmyra stn degraderas 1959
 – Sågmyra stn fr. gården.Julie Sundberg på trappan. Eva Bergström, Anne Sundberg sen. gift med Gunnar Bergström, C-G Sundberg, Bror Arvid Bergström förest. för Handelsbolaget Sågmyra stn fr gården
  –  Sågmyra_f
 – Sågmyra_i
 – Sågmyra km 116  – 117 Sågmyra km 116-117
 – Sågmyra station. Pappersförstoring Sågmyra stn Pappersförstoring
 – Sågmyra station Sågmyra station
 – Sågmyra station. Vykort Sågmyra stn_l
1967 Sågmyra försignal 1967

Originaldokument under Yllefabriken //TL

Sågmyra försignal 1967
 – Sågmyra försignal norr om stationen.

Originaldokument under Slättberg //TL

Sågmyra försignal norr om stationen
 ? Låg bland Sågmyra. Plats? //TL Sågmyra Frågetecken
 – Flygfoto. Från utställning på Sågmyra museum //TL SONY DSC
 – Sågmyra_c
 – Sågmyra stn urklipp
1950 Sågmyra station ca 1950. Vykort frn Pressbyrån. Sågmyra station ca 1950 Vykort
1960 Sågmyra station ca 1960. TGOJ G-vagn på magasinsspåret. Huset längst tv är banvaktstugan Sågmyra, bostad för e. banvakt och e. banmästare. Sågmyra station ca 1960
1965 Sågmyra stn omkr. 1965 stk 82 Karl Otto Pettersson stm Carl-Gustaf Sundberg stk 122 Pers Erik Vilhelm Olsson ”Sol-Erik” Sågmyra station omkring 1965
1965 S11 Sågmyra bevakad Sågmyra S11
1968 Sågmyra 13/10 1968 / O.A Sågmyra stn 1968
1968 Sågmyra 13/10 1968 / O.A Sågmyra stn 1968_b
1973 Falu Kommun
utbjuder härmed till försäljning följande två fastigheter:
1. Sågen 2:4 i Sågmyra.
Fastigheten är bebyggd med ett f d stationshus innehållande i bottenplan lägenhet om 1 rum, väntsal, expeditionsrum och pannrum. Övre planet, innehåller en lägenhet om 4 rum o kök. Dessutom finns 3 uthus. Tomt om ca 3.600 kvm kommer att avstyckas
2. Hedgårdarna 23:4 i Enviken

Falun den 23 augusti 1973

IMG_0001
 – Sågmyra_b
1907
-08
Stm. Carl Eklund Interiör Sågmyra omkr  1907-08 Sågmyra Stm Carl Eklund
 – Sågmyra_g
 – Sågmyra_h
 – Sågmyra stinsar Stinsarnaskärmklipp
 – Personal Stationsmästare Sågmyra stn Stm Personal
 – Personal Banvakt Sågmyra stn Bv Personal
 – Personal (Från GDJ järnvägsklubb) Sågmyra stn Personal GDJ järnvägsklubb
1989 Tackbrev och information….”Från den 1 juli 1948 övertogs Trafikförvaltningen GDG ( = GDJ, BJ, SDJ och DJ ) sammanlag 141 st ånglok av SJ. Många av dem var nerkörda och mycket hårt slitna, då man inte kostade på några omfattande reparationer i väntan på förstatligandet.
BJ ägde 8 persontågslok, litt. C3 nr 44-46, 50, 52 och 71-73 vilka efter halvårsskiftet 1948 ficj SJ litt. C7 nr 1810-1817. Någon linjetrafik av någon större omfattning blev det inte frågan om på SJ.
C7 1813 gjorde sin sista tjänst i trafik i Växsjö-trakten år 1958 och C7 1812 fick bli stationär värmecentral i Notviken åren 1957-63.
C7 1814, vilket var det första ångloket i Sverige med ångöverhettare, tillverkat av Nyqvist & Holm i Trollhättan år 1905, överlämnades till  NOHAB år 1972 som mueilok. Övriga skrotades åren 1956-67.Mitt förslag är således SJ litt. C7 nr 1811 (fd BJ C3 nr 45) som i ett ganska risigt skick gick i arbetståg vid banavdelningen till 1952 då det slopades för att skrotas i Vislanda år 1956.
Tidpunkten måste vara senare halvåret  1948 eller sommaren 1949 med tanke på den provisoriska inventarienummerskylten av masonite somskruvats över den gamla BJ-skylten på hyttsidan.”…
Tackbrev ang Tyska slottet 1989
 – Poststämplar Sågmyra Poststämplar
1981 Gamla skolan SågmyraMålning: Jan Brandt -81 Sågmyra Gamla skolan
 – Kartritning.Dålig kopia

Mot Årby.
Bl.a. Sågmyra banvaktstuga

Sågmyra stn Kartritning_a
 – Kartritning.Dålig kopia

Mot Hyttsjön
Bl.a. Magasin, kolbrygga.

Sågmyra stn Kartritning_b
 – Sågmyra ångsåg ägdes av handlaren Per Pettersson i kompanjonskap med Danielsson uppfördes 1906-07 och brann ned till grunden år 1914. Ett 365 meter långt stickspår anlades på ägarens bekostnad från Sågmyra station 1907-08.BILD SAKNAS!

—————

Tjänstesak. Stationsföreståndaren

Sågmyra ångsåg