Yllefabriken Hp

Yllefabriken Hållplats 1936

YLLEFABRIKEN ( SÅGMYRA YLLEFABRIK), HÅLLPLATS

Avstånd från Gävle 117.082 m. Avstånd från Falun 25.400 m 201,68 m ö h.
För att kunna konkurrera med landsvägsbussarnas trafik anlades år 1930 en hållplats vid vägövergången närmast Falu Yllefabriks AB för arbetare bosatta mellan Falun och Sågmyra och som betjänades av lokaltågstrafik och på senare tid även motorvagnar och rälsbussar.

Först låg plattformen på banans högra sida (= avstånd ovan) med en telefon/telegrafledningsstolpe i ett hål i bräderna. Ivarje fall efter år 1936, sannolikt 1938-39 flyttades till banans vänstra sida och till hhöger om vägövergången ett 30-tal meter närmare Sågmyra station.

I Slutet av 1940-talet förlängdes träplattformen och ett öppet vindskydd sattes upp.

Hållplatsen har aldrig varit bemannad utan betjänats med svängbart skivmärke för påstigande, s k ”plåtstins”.

Efter nedläggningen av banan 30/11 1965 revs anläggningen 1967/68 och i buskarna kan ännu rester av några betongstolpar återfinnas.

Flygfoto från år 1936 visar hållplatsens ursprungliga läge och Leksandsvägens nya sträckning vid Årby vägövergång efter omläggningen år 1931.
Reproduktionsrätt tillhör Nordiska Muséet i Stockholm.

 

1962 YLLEFABRIKEN

Flygfotot visar Tidstrands Yllefabrik AB:s anläggningar i Sågmyra 1962.

I nedre kanten syns Yllefabrikens hållplats med hållplatskur på samma läge som den hade vid nedläggningen 1965.

På järnvägens – och vägens andra sida syns fortfarande den ledningsstolpe som stod mitt i den gamla plattformen.I höjd med kontorsbyggnadens gavel stod kilometerstolpe 117 ( från Gävle)

Yllefabriken
Endast bilden från texten ovan. Yllefabriken_b
Yllefabriken (2)
Sågmyra Vy
Parti av Sågmyra Sågmyra Vykort (2)
1902 Med ett hjärtligt tack för det gångna årets angenäma affärsförbindelser, tillönska vi Eder ett i allo Godt Nytt År!Falu Yllefabrik  Sågmyra Vykort 1902
1906

—–

1910
talet

Sågmyra. I Kurvan platsen där Yllefabrikens Hpl anlades 1930 ca 117+100 km.
Foto: Anders Forsström år 1906

———-

Sågmyra. Banvakt nr 44 Hans Engström med sin handdrivna dressin vid km 117+400 på 1910-talet

Yllefabriken 1906 Sågmyra bv nr 44 H Engström omkring 1910
Omkring
1909
Km 117 Sågmyra Km 117 omkring 1909
1916 Vykort

Baksida: Adresserat till W pl 35 Björklund Uppsala p.batt. A5
Text: Sågmyra den 30/11 1916 Hjärtliga gratulationer på namnsdagen önskas. Hälsningar från Anna

Sågmyra Vykort 1916
1930 Sågmyra med Falu Yllefabrik.

Flygfotto

Sågmyra Vykort Flygfoto 1930
1967

——-

1962

Sågmyra. Försignal vid km 116+900 år 1967.
Foto: Leif Nylund

——–

Yllefabriken hållplats skymtar nederst th
Flygfoto, vykort 1962

Sågmyra försignal 1967 Yllefabriken 1962
 – Sågmyra. Falu Yllefabrik.

Vykort

Sågmyra Vykort (4)
  –  Vykort  Sågmyra Vykort
Original Yllefabriken Hållplats