Diverse

Tidningsartiklar och andra dokument från tiden för banans tillkomst
Okänt Brevpapper? Namn eller Logga förslag? //TL Brevpapper
1888
17/5
Tidning för Falu län och stad. Mycket på en gång. Förliden tisdags afton häktades härstädes järnvägsarbetaren C. Fr. Larsson Fryk från Persbergs gruffält i Vermland, hvilken dels gjort sig skyldig till våld mot sin arbetsförman vid brobygnaden å Falun-Rättviks-banan vid Stennäset, dels der tillgripit en del plank och dels i tisdags å Gustafs torg samt i den s.k. Hedgatan ofvan om Östanfors vålfört sig å flere personer. Vid häktningen gjorde han sig vidare skyldig till missfirmelse och våldsamt motstånd mot polisen, hvadan han har en omfattande meritlista att svara för inför rätta.Bild på bron LÄNK T för Falu län och stad 17 maj 1888
Okänt Sid 1  Ädre artikel_a
Okänt Sid 2 Äldre artikel_b