Grycksbo Bv

Grycksbo banvakt

GRYCKSBO VAKTSTUGA

Grycksbo vaktstuga, som låg utanför nummerserien, uppfördes år 1900 som bostad för den extra ordinarie banvakten i Grycksbo och som disponerade en liten lägenhet i stationshuset. Dessa utrymmen behövdes nu av TA-personal. Avståndet från Falun var 13.730 meter och höjden över havet 142,08 meter. Den var belägen på banans högra sida invid norra växlarna och vägövergången vid Folparken och Idrottsplatsen. Av verksamhetsberättelsen för GDJ år 1900 framgår följade:

Bostadshus av timmer under tegeltak 2.487:40
Uthus innehållande ladugård av timmer,
Vedbod och avträde av resvirke
och bräder. allt under tegeltak
680:–
Källare av granit med jordfyllning 556:08
Brunn till vaktstugan 72:–
3.795:48

 

 

 

.

Den 1 november 1900 inflyttade eo banvakten Carl Cederberg med familj och nyttjades sedan av BA fram till 31 juli 1953.
Därefter beboddes den av TA-personal. De sista fast boende var Martin Rask 1957-58 och Karl Fredsberg 1958-61.
Fönsterventiler på trapphuset tillkom 1909. Ett nyupptaget treluftsfönster och kopplade fönster i övrigt tillkom i mitten av 1940-talet då en del vaktstugor tillbyggdes med 1 rum.
Inköptes på allmän auktion av målarmästare Steger från Rättvik för kr 1.200:– år 1967. Dennes dotter Anita och måg Per-Åke Lindgren, Huggaregatan 13, Borlänge, övertog huset, som nedtogs med början i maj 1968 och återuppsattes i Sätra by, Rättvik.

Foto är från september 1967. Original hos P-Å Lindgren

 – Personal Grycksbo banvakt personal
 – Grycksbo banvakt_b
Original PDF