Björnhålan Bv

Björnhålan Banvakt_a

22. BJÖRNHÅLAN, vaktstuga, 24/6 1982

Den diagonalt uppsatta kvadraten med vaktstugans nummer och namn var likadan för alla vaktstugor norr om Falun och senare i de flesta fall även på Västedalsbanan.
Foto: K A Eriksson

1919 Banvakt nr 37 Adolf Wiklund

med familjen utanför vaktstugan 22 Björnhålan år 1919.
Viklund blev ordinarie banvakt och flyttade till Björnhålan 1916, där han blev kvar i sex år. 1922 till julen flyttade familjen till Bergsgårdens station med samma bevakningssträcka. Den egna bostaden ”Solhem” stod färdig 1930.

Bildtext: Stående ev. Nils Wattman. Fr.v: Fritz, Alva, fru Edith, Aina, Adolf, Nils (Senare banbiträde vid SJ)

Björnhålan banvakt_b
1968 22. Björnhålan, vaktstuga, 6/10 1968

Foto: O. A.

 Björnhålan banvakt_h
1982 22. Björnhålan, vaktstuga, 24/6 1982

Foto: K A Eriksson

Björnhålan banvakt_f
1982 22. Björnhålan, vaktstuga, 24/6 1982

Foto: K A Eriksson

Björnhålan banvakt_g
1982 22. Björnhålan, vaktstuga, 24/6 1982

Foto: K A Eriksson

Björnhålan banvakt_i
Björnhålan banvakt_d
Björnhålan banvakt_c
Okänt Björnhålan banvakt_e
Björnhålan personal Björnhålan banvakt personal
Original Björnhålan banvakt PDF