10 år sedan nedläggning

Falu kuriren 1975

Det var tio år sedan…

Tio år sedan nedläggning Sid 1 FK 1975
Falu kuriren 1975

Tio år sedan banan lades ned.

92-åriga Skomma Kerstin var med när den invigdes

Bandelen Falun-Rättvik blev 75 år. I morgon söndag är det precis 10 år sedan den sista motorvagnen trafikerade sträckan. Falu-Rättviks järnvägsbolag drev affärerna tills ”Gefle Dala” och senare SJ övertog. Den officiella invigningen av sträckan Orsa-Falun skedde med stor pompa den 15 september 1892. Kung Oscra II tillhörde passagerarna i det första tåget som lämnade Orsa 1215 och ankom till ett festsmyckat Falun klockan 1600.

Tio år sedan nedläggning sid 2 FK 1975