Dag: 13 juni 2024

Gamla goda traditioner

BK Milan har sedan urminnes tider hyllat traditionen att direkt efter årsmötet kasta ordföranden i Ösjöns välkomnande böljor. Detta under förutsättning att han fullgjort sina åligganden under året på ett acceptabelt sätt. Det kan vara bra för nya medlemmar att känna till. Jag kommer att till nästa årsmöte motionera om att traditionen också ska omfatta övriga styrelsemedlemmar. Jag blev aldrig ikastad……