Dag: 23 november 2023

31 sökande

Till tjänsten som senior adviser vid BK Milan har inkommit 31 ansökningar. Samtliga från klubbmedlemmar. Det rekordstora intresset tros bero på den höga ersättningsnivån, helt i paritet med exempelvis UK-chefens och säkerhetschefens, men ändå långt under motsvarande tjänster inom offentlig förvaltning. Det kan tilläggas att fri fax ingår, om någon sådan finns att uppbringa. “Vi vet inte vad senior advisern ska syssla med, men nog ska vi väl kunna hitta på något”, säger en anonym ledamot av styrelsen.