Årsmötet hålls den lördag 15 juni i vackra Kyna

Här kommer lite information om årsmötet som hålls traditionsenligt hemma hos Bertil och Christina i Kyna. Väderprognosen säger att det blir sol och 22 grader. Årsmötet startar kl 12.00.

  • Förslag/motion från medlem ska skickas till styrelsen/ordförande senast 4 veckor före årsmötet, dvs senast 18 maj.
  • Senast 3 veckor före årsmötet får medlemmarna en kallelse, dels via mail, dels via hemsidan inklusive förslag till föredragningslista.
  • Senast en vecka före årsmötet ska verksamhetsberättelsen mm finnas tillgänglig på vår hemsida.

Valberedningen

  • Valberedningen består av Thomas Nilsson (sammankallande) och Hans Engström
  • Valberedningen undersöker i detta nu om de, vars mandat går ut, vill kandidera för nästa mandattid. Medlemmar kan från och med nu inkomma med förslag på kandidater.
  • Senast tre veckor före årsmötet, dvs 25 maj, ska valberedningen meddela sitt förslag, samt meddela namn på eventuella personer som i övrigt kandiderar. Detta görs på hemsidan.