Västgärde Stn

1903 Västgärde station år 1903 Västgärde 1903_b
1903 Västgärde station år 1903. Obs unionsflaggan. Västgärde stn 1903
Det här är ett ”brefkort” som visar Västgärde Järnvägsstation med Lindéns handelsbod i bakgrunden. Kortet är poststämplat i början av seklet Västgärde Vykort
Västgärde stn före 13/9 1904 På dressinen Bm. Vykort Mats N Västgärde stn före 040913
1920 Stm c. G. Sundberg vid posten i Västgärde 1920-talet Västgärde 1920 talet
1928 Samma dokument som i Slättberg.

Härmed uppgift från huvudsignaler och försignalers avstånd från yttersta växeln.Vid Sb station.Mot Fln, Huvudsignal 75 m. Ingen försignal. Mot Mno Huvudsignal 50 m. Till försignal 280 m. Mot Mno Sikt till huvudsignalen 240 m. Mot Fln Sikt till huvudsignalen 1150 m.

Xx station.

Mot Fln. Huvudsignal 50 m. Till försignalen 450 m. Mot Mno Huvudsignal 50 m. Till försignalen 280 m. Mot Mno Sikt till huvudsignalen 220 m. Mot Fln. Sikt till huvudsignalen 2000 m.

 

Xx bör vara Väe (Västgärde). //TL

 Slättberg Huvudljussignal 1928
1968 Västgärde station år 1968 efter rivningen av spåren. Västgärde stn 1968
1971 DD Västgärde DD 1971
1976 FK Västgärde FK 1976
Spårkarta Västgärde spårkarta
 – Urklipp Västgärde Urklipp
Personal Stm & Stf

D.P. 13/7 1909, § 16: På förslag av trafikdirektören Kamph beslöt Direktionen att stationshuset vid Västgärde skulle ombyggas enligt en år 1907 af banUnden upprättad ritning vilken följdes vid ombyggnaden av Vikarbyns stationshus. Kostnad 3.790:90

Stationsmästarnefattningen indragen fr o m 1/10 1935. Föreslås av kontorsbiträde eller stationsförman.

Västgärde Personal Stm
Personal Bv Västgärde Personal Bv
Original 1903 & 1968 Västgärde stn 1903 samt 1968
Original 1903 Västgärde 1903