Brossen Bv

 

Brossen banvakt 1930 talet33 – 28 BROSSEN, VAKTSTUGA

Avstånd från Gävle 129.462 m. Avstånd från Falun 37.780 m. 265,67 m ö h. Uppfördes för banvakten på vaktsträcka 33 åren 1889-90. Vaktsträckan ändrades från och med 1/7 1896 till 28. Sedan sista banvakten gått i pension 1955 överlämnades byggnaden med nyttjanderätt till Järnvägsmännens IF i Falun. HUset ombygdes på 1940-talet med kopplade fönster och ytterdörren flyttad till trapphusets långsida samt ny träpanel utvändigt. På trappan syns banvaktarhustrun Anna Lång. Förutom banvaktens trampdressin syns en motordressin som var banmästarens i Rättvik, Karl Norberg, tjänstefordon. Bm Norberg ägde fritidshus vid sjön Brossen.

Foto genom Karin Johansen, Falun, taget på 1930-talet.

1968 28 Brossen 13/10 1968 OA Brossen banvakt 1968
Personal Brossen Personal
Original Brossen Original
1998 Såld till privatperson. Träffade ägarna 130708. //TL