Årboheden Grusgrop

Årboheden Grusgrop

ÅRBOHEDEN, GRUSGROP

Avstånd från Falun (till infartsväxel) 28.201 m.

Sedan berörda markägare lämnat ett anbud till GDJ att för Kr 1.000:– inköpa ett 5 tunnland stort markområde till största delen bestående av grusåsar innehållandet mycket stora mängder ballasteringsgrus av hag kvalitet, antogs detta av direktionen den 29 september 1890.

Dessförinnan hade ballastgruset inköpts av markägare för visst pris för lastad vagn till grusningen av linjen Falun – Sågmyra och Sågmyra – Rättvik.

När tiden var inne för grusning anlades en ca 700 meter lång bibana från växeln vid Km 28+201 med flera ställen dubbla spår. De lastade vagnarna, 15 – 18 stycken, dras ner till Sågmyra station av entreprenören Jehanders lilla lokomotiv ”CARL”, som där också hämtar tomvagnar. Vid Sågmyra station övertas vagnarna av GDJ:s lokomotiv Nr 11 ”ODEN” för vidare befodran till ”tippen”. Sannolikt sköt loket vagnarna framför sig. En förman i grustaget yttrade till en tidningsman att han under de 13 år han arbetat vid järnvägsanläggningar ” icke någonsin sett ett med et ifrågavarande jämförligt”

När grusuttagningen inte ägde rum var växeln borttagen men inlades vid behov. Sås ent som sommaren 1962 – bara 3 år före nedläggningen – togs grus vid Årboheden och då användes bl a B-loket nr 1697 med treaxlig tender.

På bilden från 1930 ses banvakten Joel Roberg med uniformsmössa i dörren. Banarbetare Hans Sköld från Lustebo (nr 2 fr vänster), Anders Smedberg och Karl Westling ”Pipar-Kalle” (5 resp 6 fr vänster).

 – Perhansbodarna. Spåret och bron skymtar bakom Björkarna. Några 10-tal meter efter att spåret försvinner in i skogen till vänster låg växeln till Årbohedens grusgrop. //TL Perhansbodarna
 – Spårkarta Årboheden Spårkarta
Original Årboheden Grusgrop Original