Lillängsvägen Hp

Lillänget Hållplats_b

LILLÄNGET, (LILLÄNGSVÄGEN), HÅLLPLATS

Avstånd från Gävle 115.692 m. Avstånd från Falun 24.010 m. 183,76 m ö h.
Anlades år 1923 på banans högra sida med nedgång till vänster och bron för landsvägen mellan Sågmyra och Insjön.
Hållplatsen tillkom för att betjäna Sågmyra-bugdens östra delar, Bengtsgårdarna och Gopa, samt byarna Tällberg och Solarvet i Åhls socken.

Läget var väl något av en koprimiss, nära landsvägen men där spåret går i en kurva och just i ingången på en längre 17 o/oo stigning. Höst och vinter innebar det ofta igångsättningsproblem för de tyngre lokdragna persontågen.

Hållplatskuren tillkom år 1931.

Efter GDJ uppgång i SJ 1948 ändrades namnet till Lillängsvägen då det hos SJ redan fanns en trafikplats med namnet Lillänget.

Ur avgiftssynpunkt betydde Lillänget länge 30 öre billigare pris på en ToR-biljett till Falun jämfört med Yllefabriken och Sågmyra station. Detta i sin tur gjorde att passagerare från samhälets västliga delar företog sig omaket att gå till och från Lillänget för att tjäna 30 öre eller på den tiden betalning för halv timmes arbete på fabriken.

På bilden från 1940-talet syns ett lag banarbetare framför hållplatskuren med banvakten vid 26 Årby Victor Albin Eriksson som förman.
Från vänster: 1) Bertil Eriksson, 4) bv Albin Eriksson (äldre broder), 6) Bengts Erik Andersson, Tällberg, vilken omkom vid Tansbo-olyckan den 5/9 1958, 9) Rickard Smedberg, 10) Hans Sköld, Lustebo.

Bertil Eriksson äger bilden. Negativ hos Sågmyrabygdens vänner.

1936 Lillänget Hållplats_b
Original Lillänget Hållplats

 

 2013

2013 Järnräcke från hållplats upp till vägen?//TL SONY DSC SONY DSC SONY DSC