Tegelverket Falun

Tegelverket Tidningsklipp
1923 Branden söndag 15 juli 1923 ödelade allt utom kontor och bostadshus.
Ägare var från början
Karl Johan Hellebrg, godsägare, Österå.
CF Lindström, barberare och trävaruhandl. Falun
CF Svahn, gjuterifabrikör, Falun
Falu Tegelverk 1923_b
Falu Tegelverk AB 1923_a