Falun ritning

Falu Stad 1886 - Förslag på sträckningFalu stad 1886. Förslag på sträckning.