Vad station 2015

Vad1 Vad2 Vad3

Markerat jordkällare, banvaktarsuga
och stationshusVad4

Koordinater:

Jordkällare Stationshus
Ej exakt!

X 6656995 Y 1490945

Jordkällare Banvakt
Ej exakt!

X 6657038 Y 1490820

Stationshus

X 6657038 Y 1490917

Banvaktarstuga

X 6657044 Y 1490855
Vad “station”
????????
Jordkällare Banvaktarstuga????????
Vy från källare, riktning mot riven banvaktarstuga????????
Vy in mot jordkällare????????
Jordkällare tillhörande stationshus????????

Länkar:

 Bild Stationshus

Ritning

Banvakt.se Banvaktarstuga

Banvakt.se Stationshus

Kommentera